Gebouw en omgeving zijn onlos-makelijk met elkaar verbonden. De identiteit en kwaliteit van een plek volgt uit de combinatie van beide. Artomic vindt het vanzelfsprekend architectuur ook vanuit stedenbouw te beschouwen. Maar ook op stedenbouwkundige schaal de rol van een individueel gebouw niet te onderschatten.

Artomic maakt stedenbouwkundige plannen waarin de menselijke maat centraal staat. En plannen die weerbaar zijn: De dynamiek van het ontwerp- en realisatieproces is geen bedreiging, maar een kans om  unieke en bijzonder kwaliteiten toe te voegen. Na realisatie dient het stedelijk weefsel flexibel genoeg te zijn om in veranderende behoeften te voorzien en met de tijd meer waardering en kwaliteit te krijgen.