Een goed ontwerp geeft antwoord op al uw eisen en wensen. Ieder ontwerp begint daarom met een dialoog, waarin we gezamenlijk de vraag scherp zullen stellen. Want in het juist formuleren van de vraag zit een deel van het antwoord besloten. Onze expertise op het gebied van beeld, vormgeving, bouwtechniek, structuur en regelgeving moet worden aangevuld met uw kennis over de vraag. Zo kunnen we onze gezamenlijke ambities waarmaken.

Artomic kan u in alle fasen van het proces, van eerste schets of haalbaarheidsanalyse tot en met uitvoering van het project adviseren. Op ieder schaalniveau van meubelstuk tot stedenbouwkundig plan.

Artomic is gewend in teamverband te
werken en neemt graag het voortouw in het ontwerpproces, om met de expertise en bijdragen van uw overige adviseurs te komen tot een totaalplan.

Artomic beschikt over de meest actuele versie van de Autodesk Design Suite, waaronder AutoCAD, Revit en 3D Studio. Hierdoor is de samenwerking en uitwisseling van gegevens met andere partijen gewaarborgd en worden ontwikkelingen op het gebied van BIM op de voet gevolgd. Artomic is lid van de Revit Gebruikers Groep (RGG).

Wilt u meer weten over een ontwerp- en bouwproces in het algemeen en wat Artomic hierbij voor u kan betekenen? Download dan hier een pdf-bestand waar we een en ander hebben samengevat.