Artomic werkt met oog en liefde voor het detail. Zoals een gebouw een bijdrage zal moeten leveren aan de kwaliteit van zijn omgeving, zo is de optelsom van de details in grote mate bepalend voor het succes van een gebouwontwerp.

Ieder detail is een ontwerp op zich, waarin net als op de schaal van het gebouw zaken als bouwtechniek,  uitvoering, esthetiek, kosten, milieu en duurzaamheid een rol spelen.